Pokládka kamenné dlažby do štěrku

Plánujete přeměnit svou zahradu či příjezdovou cestu pomocí kamenné dlažby? Tento průvodce vás provede všemi kroky od výběru materiálu, až po samotné pokládání kamenné dlažby do štěrku, abyste mohli dosáhnout skvělých výsledků i bez předchozích zkušeností. Zjistěte, jaké materiály a nářadí budete potřebovat a jaké techniky použít, aby vaše dlažba dlouho vydržela a dobře vypadala.

Materiál

 • Kámen minimální tloušťky 4cm
 • Štěrk frakce 16/32mm, 8/16mm, 4/8mm (frakci 16/32mm lze nahradit 8/16mm)
 • Kamenné obrubníky výšky 20cm, případně kamenné kostky jako obruba.
 • Beton
 • Voda

Nářadí

 • Lopata
 • Koště
 • Kolečko
 • Provázek
 • Nivelační přístroj, postačí i delší vodováha
 • Gumová palička
 • Dřevěné kolíky
 • Stavební lať
 • Zednická lžíce
 • Vibrační deska cca 90kg, půjčovny nářadí od 450,-/den (pro finální zažehlení dlažby doporučujeme podložku pod desku)


Vyměření a vytyčení dlážděné plochy


Vyměříme dlážděné plochy, následně vytyčíme pomocí dřevěných kolíků a provázku, nebo značkovacího spreje. Samotný výkop však musí být širší na každé straně alespoň o 20 cm, aby mohly být obrubníky v celé své tloušťce dostatečně podsypány štěrkem a poté zabetonovány (i pod uloženými obrubníky musí být zhutněný podklad).


Hloubka výkopu


Hloubka výkopu se volí dle zatížení dlažby. Pokud se jedná o pochozí plochy je to cca 30 cm. U pojezdových ploch je to sice více, ale pro menší osobní auta bez nutnosti velkého manévrování je tato skladba také dostačující. V tomto případě se využívají kameny větší tloušťky a větších rozměrů, proto se bude lišit i skladba štěrku.


Příprava podkladu

 Příprava podkladu pro položení kamenné dlažby

 1. Odkopeme hlínu do hloubky minimálně 30 cm. V místě obrubníků 35-40 cm, pás v šířce 30cm, který následně zasypeme štěrkem 16/32. Takto připravené dno zhutníme pomocí vibrační desky. Dno by mělo mít mírný spád na požadovanou stranu. (Lze zakomponovat i drenážní trubku.)
 2. V místě, kde budou stát obrubníky natáhneme provázek, podle kterého budeme držet směr a výšku obrubníků.
 3. Dle šířky obrubníku vytvoříme dostatečně široký pás, minimálně 5-10 cm vrstvy zavlhlého betonu, do kterého následně klademe kamenné obrubníky. K usazení nám pomůže gumová palička. Takto zarovnaný a usazený obrubník následně z vnitřní strany zabetonujeme pod úhlem 45 stupňů do 1/3 jeho výšky a z venkovní strany do 1/2 jeho výšky. Tím bude obrubník po vytvrdnutí betonu dostatečně stranově fixován. (Beton pravidelně polévejte vodou a chraňte před přímým sluncem.)
 4. Nejdříve po 3 dnech navezeme a rozprostřeme vrstvu štěrku frakce 16/32mm do vrstvy cca 10 cm a v celé ploše zhutníme. Při hutnění dáváme pozor, abychom vibrační deskou nepoškodili ještě nedostatečně vytvrdnutý obrubník (nenarážíme do nich).
 5. Následně navezeme a rozprostřeme vrstvu štěrku 8/16 mm do vrstvy cca 12 cm a v celé ploše opět zhutníme.
 6. Provedeme kontrolní měření, kdy by od povrchu štěrku po horní hranu obrubníku mělo být 8 cm. Pokud není, tak dosypeme štěrk 8/16 mm a znovu zhutníme. Takto postupujeme až do požadovaných 8 cm.
 7. Navezeme štěrk 4/8 mm, nasypeme ho do místa začátku dláždění a rozprostřeme do vrstvy 5-6 cm. Tato vrstva se již nehutní, a do této vrstvy již klademe kamenné desky. Ty porovnáváme gumovou paličkou, a případně podsypáváme štěrkem tak, aby horní plocha kamene byla 1 cm nad hranou obrubníků. Pro kontrolu stále používáme stavební lať.
 8. Pokud se jedná o kámen nepravidelných tvarů, tak skladba a mezery mezi jednotlivými kameny jsou na každém jak si je vytvoří. Kameny by se však neměly vzájemně dotýkat, protože do takové mezery se při závěrečném spárování nevejde štěrk. Optimální je však plynulá mezera 2-3 cm široká (dle velikosti kamenných desek). Velikost mezer uzpůsobíme i frakci štěrku, kterým bude dlažba zaspárována. V našem případě je to frakce 4/8 mm, ale vhodná je i 2/4 mm. Důležité je že obě jsou vodopropustné. Nedoporučujeme do mezer použít štěrk frakce 0/4mm, který se sice dobře zahutní, ale protože je špatně vodopropustný při dešti se vyplavuje ze spár, a taková dlažba je neustále špinavá.
 9. Již při samotném dláždění, pokud je kámen dobře usazen 1 cm nad hranou obrubníků, zasypáváme mezery a postupujeme takto až do konce dláždění.
 10. Pokud máme zadlážděno, dosypeme do spár štěrk frakce 4/8 mm a pomocí koštěte vmeteme do spár. Postupujeme různými směry tak, aby v mezerách ulpělo co nejvíce zrn štěrku. Přebytečný štěrk odmeteme z plochy.
 11. Nakonec celou plochu zažehlíme pomocí malé vibrační desky s podložkou do úrovně obrubníků. Tím se celá kamenná dlažba dohutní a jednotlivé kamenné desky se zalícují do roviny.

 

Pokládka kamenné dlažby do štěrku