Lepící a spárovací hmoty

Na trhu existuje spoustu různých cementových hmot na přilepení a zasparovaní kamene, ale jakou si vybrat?
Je to jako ve škole jsou výborné, dobré a nedostatečné.

Co to v praxi znamená?

Nedostatečné hmoty vykazují nedostatečné výsledky. Nevhodnou lepící hmotou přilepené dlažby či obklady mají zpravidla velmi omezenou životnost, kdy ve fázi přilepení kamene k podkladu už od samého prvopočátku nedošlo k jeho dokonalému přilepení. Toto se týká hlavně kamenných dlažeb. Nevhodnou sparovací hmotou spára zpravidla v řádu několika málo let začne degradovat, vznikají praskliny kterými vniká voda. Pod nedokonale přilepeným kamenem se při změně teplot začne vytvářet kondenzát a mrazem takto přilepená kamenná deska odmrzne.
Opravy takové dlažby jsou zdlouhavé, pracné, nákladné na finance i čas, a už nikdy to nebude ono.

Dobré hmoty vykazují dobré výsledky. Tyto hmoty mají obvykle delší životnost, jsou většinou složitější a pracnější na pokládku a poskytují jen kompromisní řešení.
Výborné hmoty vykazují výborné výsledky, a těm se teď budeme věnovat.

Lepení a spárování kamenného obkladu na stěnu (svislé plochy)

Jak jsem již zmínil, že na trhu existuje spousta cementových hmot, tak úplně nejvíce je snad lepidel. Každé lepidlo je určené k jinému účelu, snese jiné zatížení, má jiné vlastnosti a hlavně finančně se velmi liší. Čím lepší, tím bohužel vyšší cena. Jak říkáme, není lepidlo jako lepidlo, a u požadavků únosnosti při lepení těžkého obkladového kamene na stěnu to platí dvojnásob.


Flexibilní lepidlo RKS               Spárovací hmota FM-X

Lepidlo RKS                                                                                Spárovací hmota FM-X
 

Lepení a spárování kamenné dlažby (vodorovné plochy)

Jako je u obkládání stěn kamenem nejdůležitější lepidlo s vysokou únosností, aby kámen ze stěny nespadl, tak u kamenných dlažeb je nejdůležitější spárovací hmota. Ta je také mnohem více namáhaná vlivy vody a mrazu na vodorovných plochách, než spárovací hmota na stěně po které voda jen sklouzne, ale dlouhodobě na ní nepůsobí.
 
Spárovací hmota PFN                                  Spárovací hmota PFH                                  Pokládková malta  NVL300
Vodonepropustná spárovací hmota PFN                       Vodonepropustná soli odolná spárovací hmota PFH                               Pokládková malta NVL 300